CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Artyści dla Nowej Huty

Galeria dokumentów >>

Teren budowy Huty im. Lenina - kobieta podczas malowania obrazu (obok Kuźni), 17 X 1951, aut. fot.: fotolaborat. NH
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 2541)


Powrót do "Artyści dla Nowej Huty">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału