CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Propaganda

Galeria dokumentów >>

Plakat propagandowy wydany z okazji święta hutników, 1979, autor nieznany,
(ANK, Afisze i plakaty PZPR w Krakowie, sygn. 29/1312/572)


Powrót do "Propaganda">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału