CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Propaganda

Galeria dokumentów >>

Plakat propagandowy Wydziału Propagandy KW PZPR w Krakowie dotyczący ogólnego rozwoju województwa. Osiągnięcia i perspektywy ziemi krakowskiej. Huta im. Lenina - czołowy obiekt przemysłowy Polski, 1965-1970, autor nieznany
(ANK, Afisze i plakaty PZPR w Krakowie, sygn. 29/1312/238)


Powrót do "Propaganda">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału