CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Propaganda

Galeria dokumentów >>

Uroczystości z okazji X - lecia PRL - udekorowana sala z trybuną honorową, 21 VII 1954, autor nieznany
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 2739)


Powrót do "Propaganda">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału