CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Propaganda

Galeria dokumentów >>

Uroczystość nadania Nowej Hucie nazwy Huta im. Lenina - przed budynkiem zebrana załoga huty, 21 I 1954, autor nieznany
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 2667)


Powrót do "Propaganda">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału