CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Propaganda

Galeria dokumentów >>

Pierwszy transport koksu na zamówienie zewnętrzne - z planszą z hasłem: „Dzięki pomocy ZSRR Kombinat im. Lenina daje pierwszy koks dla rozwoju przemysłu hutniczego i chemicznego. Pierwszy koks dla przemysłu chemicznego w Oświęcimiu”, 21 IX 1954, autor nieznany
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 5413


Powrót do "Propaganda">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału