CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Propaganda

Galeria dokumentów >>

Naukowy Zjazd Hutników w Nowej Hucie, 5 VI 1954, aut. fot.: Wesołowski
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 2586)


Powrót do "Propaganda">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału