CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Propaganda

Galeria dokumentów >>

Plakat propagandowy Wydziału Propagandy KW PZPR w Krakowie wydany z okazji Święta Pracy, z uwidocznionymi: panoramą średniowiecznego Krakowa oraz Hutą im. Lenina 1960, autor nieznany
(ANK, Afisze i plakaty PZPR, sygn. 29/1312/178)


Powrót do "Propaganda">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału