CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Propaganda

Galeria dokumentów >>

Rejon wielkich pieców - na ścianie widoczne jest hasło propagandowe: „Niech żyje i krzepnie światowy obóz pokoju i jego przodująca siła - potężny Związek Radziecki”, 15 II 1954, autor nieznany
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 1574)


Powrót do "Propaganda">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału