CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Wizyty

Galeria dokumentów >>

Wizyta na terenie budowy Stalowni - główny inżynier projektu inżynier Ch. Zybin oraz przedstawiciele KW PZPR w Krakowie i naczelny dyrektor Huty, 15 IV 1953, aut. fot.: fotolaborat. NH
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 2491)


Powrót do "Wizyty">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału