CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Pracownicy kombinatu

Galeria dokumentów >>

Rejon Zakładu Koksochemicznego – bateria koksownicza nr 2 w trakcie budowy, 15 X 1953, aut. fot.: fotolaborat. NH
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 390)


Powrót do "Pracownicy kombinatu">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału