CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Pracownicy kombinatu

Galeria dokumentów >>

Inżynier Neyżmak (pierwszy od prawej) - radziecki specjalista budowy baterii koksowni oraz inżynier Homme - kierownik Zakładu Koksochemicznego i członkowie załogi budowlanej Koksowni, 15 VII 1953, aut. fot.: fotolaborat. NH
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 2484)


Powrót do "Pracownicy kombinatu">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału