CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Pracownicy kombinatu

Galeria dokumentów >>

Dom Młodego Hutnika - młodzi ludzie czytający prasę w Kąciku Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, 5 XII 1952, aut. fot.: fotolaborat. NH
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 4897)


Powrót do "Pracownicy kombinatu">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału