CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Pracownicy kombinatu

Galeria dokumentów >>

Gabinet Ochrony Pracy. Wnętrze budynku, widać otwartą księgę Konstytucji PRL z 1952r. z artykułem nr 60 mówiącym o prawie do ochrony zdrowia, 15 XI 1953, aut. fot.: fotolaborat. NH
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 4943)


Powrót do "Pracownicy kombinatu">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału