CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Budowa kombinatu

Galeria dokumentów >>

Rejon Zakładu Koksochemicznego - brama wejściowa z zawieszonym napisem: „Huta im. Lenina. Zakład Koksochemiczny”, 15 X 1954, autor nieznany
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 206)


Powrót do "Budowa kombinatu">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału