CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Budowa kombinatu

Galeria dokumentów >>

Rejon budowy Zakładu Koksochemicznego - wóz konny używany do wywozu ziemi, 17 V 1952, aut. fot.: fotolaborat. NH
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 105)


Powrót do "Budowa kombinatu">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału