CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Budowa kombinatu

Galeria dokumentów >>

Pierwszy transport surówki wielkopiecowej. Wagony kolejowe z surówką, na jednym z nich jest napis: „Pierwsza surówka z Huty im. Lenina dla Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku”, 29 VII 1954, autor nieznany
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 4987)


Powrót do "Budowa kombinatu">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału