CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Budowa kombinatu

Galeria dokumentów >>

Pierwszy transport surówki wielkopiecowej. Wagony kolejowe z surówką, na jednym z nich jest hasło: „Niech żyje sojusz robotników i chłopów - ostoja naszej władzy ludowej”, 29 VII 1954, brak autora
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 4985)


Powrót do "Budowa kombinatu">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału