CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Budowa kombinatu

Galeria dokumentów >>

Górna część Wielkiego Pieca nr 1, robotnicy stojący na rurociągu gazu wielkopiecowego, 15 VII 1954, autor nieznany
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 2070)


Powrót do "Budowa kombinatu">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału