CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Budowa kombinatu

Galeria dokumentów >>

Obiekt 15 - rejon wielkich pieców - estakada zasobników rudy. Robotnicy i junacy podczas prac ziemnych pod fundamenty zasobników. 25 VIII 1952, aut. fot.: fotolaborat. NH
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 1172)


Powrót do "Budowa kombinatu">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału