CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Organizacja

Galeria dokumentów >>

Zarządzenie nr 3/54 Dyrektora Naczelnego Huty im. Lenina i Kierownika Budowy Huty im. Lenina z dnia 20.02.1954 r. w sprawie powołania Rejonowej Komisji oraz Podkomisji Branżowych odbioru wstępnego Siłowni Huty im. Lenina
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/8 s. 1-3)


Powrót do "Orgnizacja">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału