Z WOLI PARTII, WYSIŁKIEM CAŁEGO NARODU NOWA HUTA – MIASTO (NIE)IDEALNE


Zanim powstał kombinat

Galeria dokumentów >>

Rejon wielkich pieców. Wiercenia geologiczne przeprowadzone przed budową kombinatu, 31 X 1951, aut. fot.: fotolaborat. NH
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 1627)


Powrót do "Zanim powstał kombinat">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału