CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


"Solidarność"

Galeria dokumentów >>

Odezwa Komitetu Organizacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego KM Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie z czerwca 1988 r.
(ANK, Zbiór „”Solidarność”, sygn. Zb.S.20 s. 31)


Powrót do ""Solidarność"">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału