CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


"Solidarność"

Galeria dokumentów >>

Komunikat strajkowy nr 1 Komitetu Strajkowego Hutników NSZZ „Solidarność” Kombinatu Metalurgicznego z 13.12.1981 r.
(ANK, Zbiór „”Solidarność”, sygn. Zb.S.19 s. 7)


Powrót do ""Solidrność"">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału