CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


"Solidarność"

Galeria dokumentów >>

Fotografia wykonana podczas pielgrzymki Ojca Świętego do Polski (16-23.06.1983 r.). W centralnym miejscu transparent z napisem „Ojcze Święty błogosław „Solidarność”, autor nieznany
(ANK, Zbiór „”Solidarność”, sygn. Zb.S.44)


Powrót do ""Solidarność"">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału