Jak Kraków Naczelnika fetował. Rzecz o budowie pomnika Kościuszki w Krakowie


Wprowadzenie

Kraków uhonorował Tadeusza Kościuszkę w różnoraki sposób. Tu spoczęły jego doczesne szczątki, w miejscu godnym bohatera narodowego, w Katedrze Wawelskiej. Tu też usypany został dla niego przez Naród Kopiec. Przysięgę złożoną przez Naczelnika na krakowskim Rynku w 1794 roku upamiętnia tablica. O paru innych miejscach, związanych z Kościuszką, jak budynki, w których mieszkał podczas pobytu w Krakowie, przypominają wmurowane w fasady tych budynków tablice. Cyklicznie organizowano w mieście obchody rocznicowe, związane ze zwycięskimi bitwami, urodzinami czy śmiercią Naczelnika. Doczekał się też Kościuszko pomnika, który po wielu perturbacjach, związanych z jego zlokalizowaniem, zakończył swoją odyseję na Wzgórzu Wawelskim.

dr Barbara Berska


 

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019