Bieżanowian drogi do niepodległości


Żołnierze zmarli na wojnie

Wśród ponad 8 milionów żołnierzy poległych i zmarłych w czasie I wojny światowej byli również mieszkańcy Bieżanowa służący w różnych formacjach wojskowych Austro-Węgier.


   

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018