Bieżanowian drogi do niepodległości


Okres międzywojenny

[opis] Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 r. zostały ustanowione Krzyż i Medal Niepodległości. Jego celem było odznaczenie osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości Ojczyzny w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918–1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski. Krzyż i Medal Niepodległości miały charakter odznaczenia wojskowego i w hierarchii odznaczeń państwowych II Rzeczypospolitej zajmowały wysokie miejsce. Starszeństwo orderów i odznaczeń polskich w II Rzeczypospolitej. • Order Orła Białego • Order Virtuti Militari – klasy od I do V • Order Odrodzenia Polski – klasy od I do III • Krzyż Niepodległości – z mieczami lub bez • Order Odrodzenia Polski – klasy od IV do V • Krzyż Walecznych • Krzyż Zasługi (złoty) • Krzyż Ochotniczy za Wojnę* • Medal Niepodległości • Krzyż Zasługi za Dzielność • Medal Ochotniczy za Wojnę* • Krzyż Zasługi (srebrny) • Krzyż Zasługi (brązowy) • Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej** • Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi** • Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki • Medal za Ratowanie Ginących • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 • Wawrzyn Akademicki (złoty) • Wawrzyn Akademicki (srebrny) • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości • Medal 3 Maja • Medal za Długoletnią Służbę (złoty) • Medal za Długoletnią Służbę (srebrny) • Medal za Długoletnią Służbę (brązowy) W latach 1930–1938 nadano (w tym pośmiertnie) ponad 88 tys. Krzyży i Medali Niepodległości. Wśród odznaczonych bojowników o niepodległość z okresu 1914–1920 znalazły się również osoby zamieszkałe w czasie I wojny światowej w Bieżanowie lub z niego pochodzące, m.in.: I. Odznaczeni Krzyżem Niepodległości: Adam Bilski Kasper Flanek Józef Jaglarz Tadeusz Jamka Tomasz Kłak Michał Kramarz Kajetan Masior Stanisław Pawlik Andrzej Pocięgiel Kazimierz Sroczyński Franciszek Staff Franciszek Wcisło Franciszek Zalejski II. Odznaczeni Medalem Niepodległości: Eugenia Cierniakowa Stanisław Bilski Franciszek Dziób z USA Karol Jaglarz Ludwik Jamka Aleksander Jamróz Jan Krzemień Tomasz Pisula Ferdynand Step Antoni Szabelski z Prokocimia Jan Trawiński Tadeusz Wcisło

   

   

   

   

   

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018