Czasowe zamknięcie Oddziału IV przy ul. Elizy Orzeszkowej