Krakowskie ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego. 150 rocznica urodzin