Czasowe zamknięcie pracowni naukowej Oddziału II ANK