Z NIEWOLI DO WOLNOŚCI

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


Galeria dokumentów >>

Karty pocztowe z wizerunkami legionistów z różnych formacji, scenami z życia obozowego i przemarszu wojsk, a nawet elementami uzbrojenia, emitowane i rozprowadzane były między innymi przez NKN, a dochód z ich sprzedaży przeznaczano na pomoc ofiarom wojny. (ANK, sygn. 29/530/610)


Powrót do Galerii >>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018

Na początek