Z NIEWOLI DO WOLNOŚCI

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


Galeria dokumentów >>

W Archiwum Narodowym w Krakowie przechowywane są akta utworzonego w 1914 roku Naczelnego Komitetu Narodowego, organizacji o orientacji austro-polskiej, która w pierwszym okresie istnienia stanowiła reprezentację wszystkich polskich środowisk politycznych z terenu zaboru austriackiego. Z jej inicjatywy u boku armii austriackiej utworzono Legiony Polskie. Zasadnicza część dokumentacji, pochodząca z lat 1914–1920, liczy niemal 35 metrów bieżących i 949 jednostek archiwalnych.


Organizacja, skład osobowy i polityczny (ANK, sygn. 29/530/1, s. 1)


Przedstawiciele Prezydium NKN oraz Departamentu Wojskowego, m.in. Władysław Leopold Jaworski, Władysław Sikorski, Ignacy Daszyński, Stanisław Kot i Marian Kukiel, 1914 (ANK, sygn. 29/530/608)


Odezwa wzywająca do Legionów, 1914 (ANK, sygn. 29/530/431)


Kolumna Legionów wzniesiona na krakowskim Rynku z inicjatywy Naczelnego Komitetu Narodowego w pierwszą rocznicę powołania NKN (ANK, sygn. 29/670/7144)

Powrót do Galerii >>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018

Na początek