Konfederaci barscy w Krakowie


Galeria dokumentów >>

12. Wpisany 29 sierpnia 1768 r. do księgi radzieckiej krakowskiej (seria Controversiae) wymuszony przez wojska rosyjskie 22 sierpnia 1768 r. akt odstąpienia Krakowa od konfederacji województwa krakowskiego wraz z przysięgą zaniechania pomocy konfederatom w przyszłości, podpisany przez rajców krakowskich z burmistrzem Janem Kozłowskim oraz przedstawicieli pospólstwa (ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. 29/33/696, s. 516–521)
Powrót do Galerii >>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018