Konfederaci barscy w Krakowie


Galeria dokumentów >>

10. Wpisy w księdze „Senatus consulta et conclusiones magistratus Cracoviensis” decyzji burmistrza i rajców dotyczących funkcjonowania Krakowa w okresie 22 czerwca – 4 lipca 1768 r. (ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. 29/33/1247, s. 411–415)
Powrót do Galerii >>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018