Konfederaci barscy w Krakowie


Galeria dokumentów >>

9. List burmistrza (podpisany jako prezydent) miasta Krakowa (Kristian Józef Jungling) do księcia Augusta Aleksandra Czartoryskiego, wojewody ruskiego z 2 lipca 1768 r., w którym stwierdza, że władze miasta zostały zmuszone do złożenia przysięgi przystąpienia do konfederacji oraz do oddania kluczy do bram miejskich i garnizonu miejskiego (ANK, Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/66, s. 245)


Powrót do Galerii >>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018