Konfederaci barscy w Krakowie


Galeria dokumentów >>

8. Opis nacisków konfederatów na Radę Miejską i burmistrza po wejściu do miasta 22 czerwca 1768 r. Według adnotacji sporządzonej ręką Ambrożego Grabowskiego jest to relacja burmistrza Piotra Szastera (ANK, Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/66, s. 41–42)
Powrót do Galerii >>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018