Konfederaci barscy w Krakowie


Galeria dokumentów >>

7. Oblata w aktach grodzkich sądeckich uniwersału wydanego w Krakowie 4 lipca 1768 r., którym Michał Czarnocki, marszałek konfederacji województwa krakowskiego, wyznacza termin dwóch tygodni dla tych, którzy jeszcze nie przystąpili do konfederacji i zarządza reperkusje wobec dopuszczających się nadużyć (ANK, Księgi grodzkie sądeckie, sygn. 29/7/188, s. 1814–1817)


Powrót do Galerii >>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018