Konfederaci barscy w Krakowie


Galeria dokumentów >>

3. Konfederat barski, rysunek Konstantego Kopfa z zapisanym przez Ambrożego Grabowskiego fragmentem wiersza (ANK, Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/114, s. 97)


Powrót do Galerii >>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018