Konfederaci barscy w Krakowie


Galeria dokumentów >>

21. Marcin Oracewicz, portret namalowany przez Piotra Stachiewicza. Na litografii Ambroży Grabowski zanotował, że Oracewicz zastrzelił generała Panina, tymczasem dowódcą wojsk rosyjskich był pułkownik Bock, który rzeczywiście został wówczas ranny (ANK, Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/47, s. 187)


Powrót do Galerii >>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018