Konfederaci barscy w Krakowie


Galeria dokumentów >>

20. Fotografia obrazu podpisanego „Sławetny Cech Rzeźników i Masarzy Krakowskich przygotowuje się do obrony bramy Mikołajskiej przeciw wojskom moskiewskim podczas Konfederacji barskiej” znajdującego się w siedzibie krakowskiego Cechu Rzeźników i Masarzy. Olejny obraz namalował dla cechu Józef Wincenty Kruszewski (1853–1920), wzorując się na akwareli Aleksandra Płonczyńskiego (1820–1858), którą ponoć posiadał w swoich zbiorach Ambroży Grabowski (ANK, Zbiór fotograficzny, sygn. 29/670/2573)


Powrót do Galerii >>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018