Konfederaci barscy w Krakowie


Galeria dokumentów >>

19. Dokument spisany 4 sierpnia 1783 r. przez Tomasza Krzyżanowskiego, patrycjusza krakowskiego, sekretarza JKM i pisarza miasta Kazimierza, opisujący wydarzenia związane z pobytem w Krakowie konfederatów w latach 1768–1772. Dokument został umieszczony w gałce wieńczącej hełm wieży ratuszowej podczas remontu w latach 1782–1784, zaś wyjęty z niej podczas remontu w 1928 r. (ANK, Zbiór dokumentów wyjętych z gałek zabytków krakowskich i pozakrakowskich, sygn. 29/1404/1, s. 315–319)


Powrót do Galerii >>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018