Konfederaci barscy w Krakowie


Galeria dokumentów >>

16. Spis wydatków kupca sukiennego Michała Antoniego Bayera w czasie konfederacji barskiej związanych z przymusowym kwaterunkiem wojska w latach 1768–1769 w jego kamienicy (ul. św. Jana 14 lub ul. Sławkowska 9) (ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. 29/33/3192, s. 37)


Powrót do Galerii >>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018