Konfederaci barscy w Krakowie


Galeria dokumentów >>

14. Wykazy spalonych domów i ich wyceny sporządzone we wrześniu 1768 r. w Krakowie, na Garbarach, gruncie miejskim Strzelnica, gruncie miejskim za kościołem św. Floriana, Brzegu miejskim za Nową Bramą i Nowym Świecie za Wiślną Bramą (ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. 29/33/2965, s. 145–150, 153–155)


Powrót do Galerii >>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018