Konfederaci barscy w Krakowie


Galeria dokumentów >>

13. Wpisy w księdze „Libri epistolarum urbis Cracoviae” zawierającej kopie korespondencji prowadzonej przez burmistrza w sprawach miasta od 3 września do 13 października 1768 r. Listy kierowane głównie do kanclerza wielkiego koronnego biskupa poznańskiego Stanisława Andrzeja Młodziejowskiego oraz do wojewody ruskiego księcia Augusta Aleksandra Czartoryskiego, sekretarza pieczęci wielkiej koronnej Antoniego Sikorskiego i wielkorządcy krakowskiego Wojciecha Kluszewskiego opisują trudną sytuację mieszczan krakowskich, związaną szczególnie ze spaleniem przedmieść (ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. 29/33/1311, s. 243–247)


Powrót do Galerii >>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018