Konfederaci barscy w Krakowie


Galeria dokumentów >>

4. Drukowany uniwersał wydany w Krakowie 25 czerwca 1768 r., którym Michał Czarnocki, marszałek konfederacji województwa krakowskiego, zawiadamia dygnitarzy, urzędników i szlachtę województwa krakowskiego oraz księstw zatorskiego i oświęcimskiego o zawiązaniu 21 czerwca konfederacji i zaprasza w jej szeregi (ANK, Księgi grodzkie sądeckie, sygn. 29/7/188, s. 1717)


Powrót do Galerii >>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018